Čtyři cesty, čtyři problémy (MILAN LIBIGER - MF DNES)

12.03.2008 16:49

SPORNÉ SILNICE Ve Zlínském kraji se plánuje výstavba čtyř důležitých cest, které by měly zlepšit jeho špatnou dopravní situaci. Všechny ale vyvolávají protesty. Především z řad ekologů a obyvatel obcí.

Zlínský kraj - Ve Zlínském kraji se plánuje výstavba čtyř důležitých cest, které by měly zlepšit jeho špatnou dopravní situaci. Všechny ale vyvolávají protesty. Především z řad ekologů a obyvatel obcí, přes které mají silnice vést. Tyto problémy mohou plány stavbařů hodně zkomplikovat.

Naposledy dostal trhliny záměr vybudovat rychlostní silnici R55 z Hulína přes Otrokovice a dále na jih do Břeclavi. Své odpůrce má také cesta R49, jejíž trasa povede z Hulína do Fryštáku a odsud ke slovenské hranici.

Protesty vyvolal i plánovaný dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína a obchvat Zálešné přímo v krajském městě.

Cestu napadá Evropská komise Silnice R55, která má vést přes Zlínský kraj z Hulína do Otrokovic a dál na jih podél železnice, je trnem v oku Evropské komisi. A to z ekologického hlediska. Vadí jí úsek navržený přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické.

Pokud se tato trasa nezmění, může se podle ministerstva životního prostředí komise obrátit k Evropskému soudnímu dvoru. Pak by mohla být celá akce zastavena. A stát by tak zřejmě přišel i o dotace od Unie na tuto stavbu.

"Trasa R55 zásadně ohrožuje životní prostředí celé řady ptačích druhů, chráněných nejen českými, ale i celoevropskými předpisy. Jedná se především o skřivana lesního a lelka lesního," uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar.

Ministr Martin Bursík před pár dny jednal o trase silnice v Bruselu. Podle Kašpara ale k vyřešení problému zatím nedošlo.

"Byla to spíše konzultace. Ve spolupráci s obcemi a kraji připravujeme odpověď Evropské komisi," řekl Kašpar.

Obce a města jsou tímto vývojem znepokojeny. Obávají se, že se výstavba důležité dopravní tepny o hodně zpozdí. A to si například v Huštěnovicích, které už řadu let trápí stovky aut, vůbec nepřejí. "Lidé při přecházení hlavní cesty doslova každý den riskují život mezi kamiony," uvedla před časem starostka Huštěnovic Jarmila Ulmanová.

Úsek silnice z Hulína do Otrokovic se začíná stavět letos na podzim. Ten jižnější může být kvůli konfliktu s Evropskou komisí o řadu let odložen.

Silnice vadí obcím i ekologům Další plánovaná dopravní tepna, která vyvolává nespokojené reakce obyvatel měst a obcí, ale také ekologů, je rychlostní silnice R49. Cesta je naplánována z Hulína do Fryštáku, dále pak přes Vizovicko ke slovenské hranici. Protesty vzbuzuje především její druhá část.

"Je to vlastně horská dálnice, která příliš naruší ráz Vizovických vrchů. Navíc může způsobit sesuvy půdy," prohlásil opakovaně Miroslav Patrik z organizace Děti Země. Plánovaná čtyřproudová cesta má sloužit jednak jako přivaděč na dálnici a také jako dopravní spojnice na Slovensko. Ekologové ale doporučují spíše zmodernizovat stávající silnice a vybudovat pouze nové obchvaty měst a obcí. To by podle nich bylo levnější a k přírodě mnohem šetrnější.

Investor akce, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, silnici považuje za nezbytnou. S tím souhlasí i politici. "Potřebujeme dobrou cestu, aby se k nám dalo nějak dostat," řekl krajský radní Petr Hradecký, který má dopravu ve své kompetenci.

Proti současnému návrhu mají vážné výhrady lidé v Zádveřicích, Lhotsku a Bratřejově. Spokojeni nejsou ani ve Vizovicích. Všichni požadují, aby cesta vedla co nejvíce v tunelech. "Je škoda, že ta silnice povede v tak krásném, a navíc zastavěném území. Ve třetím tisíciletí je to chyba. Je to ale výsledek mnoha faktorů," prohlásil opakovaně starosta Fryštáku Lubomír Doležel.

První úsek cesty z Hulína do Fryštáku se má začít stavět příští rok. Dokončen má být v roce 2012.

Lidem se nelíbí přivaděč ani obchvat Negativní reakce lidí vyvolávají také další dvě důležité silnice. Jde o takzvaný dálniční přivaděč z Fryštáku do Zlína a obchvat Zálešné přímo v krajském městě.

Proti prvně jmenované silnici se ozvalo asi dvě stě lidí z Kostelce. Obávají se především zhoršení zdejšího dosud klidného prostředí hlukem a smogem.

S tím nesouhlasí zlínská radnice. Podle ní je třeba novou a kvalitní cestu vybudovat. "Jestliže chceme, aby byl Zlín připojený na dálnici, máme pouze dvě možnosti. Ta první je, že dálniční přivaděč povedeme přes Fryšták, ta druhá, že přes Otrokovice. A obě varianty vyvolají připomínky naprosto stejného druhu, které jsou do jisté míry pravdivé," řekl před nedávnem náměstek primátorky Miroslav Šenkýř, který má oblast dopravy ve své kompetenci.

Proti obchvatu Zálešné, kvůli kterému musí ustoupit několik domů, se ozvali například ekologové z Unie pro řeku Moravu. Podle jejího mluvčího Miroslava Macha nemá tato cesta "rozumné ekonomické, dopravní, ani environmentální opodstatnění".

* Sporné cesty

R55 - Evropské komisi se nelíbí, že trasa silnice z Hulína přes Otrokovice a dál na jih vede přes oblast s výskytem chráněného ptactva R49 - Cesta z Hulína k hranici se Slovenskem vyvolává protesty hlavně lidí z Vizovicka, kteří se bojí, že poničí zdejší životní prostředí Dálniční přivaděč Fryšták - Zlín a obchvat Zálešné - lidé mají strach z dopadu dopravy na okolí