Ekologové ustoupí, půjde-li přivaděč tunelem (Zlínský deník, Hana Minaříková)

05.04.2009 01:48

Zlín - Příprava stavby dálničního přivaděče, který by měl v budoucnosti spojovat krajské město Zlín s rychlostní komunikací R49, začíná nabývat konkrétní podoby.

Vyplývá to z výsledků středečního jednání, které do sídla kraje svolali náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za oblast dopravy Jaroslav Drozd a statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.

„Naším společným cílem je, aby se celý projekt dálničního přivaděče do Zlína obešel bez větších komplikací a časových prodlev. Proto jsem svolal společné setkání všech zainteresovaných stran,“ uvedl Drozd.

Podotkl, že v této chvíli už je jasně vytyčené, že by měl přivaděč vést po stávající komunikaci až k místní části Zlína Kostelci, před fryštáckou přehradou pak zamířit mezi dvě části Kostelce a odtud pak pokračovat až ke křižovatce u pomníku padlých ve Fryštáku.

S tímto řešením sice Sdružení pro ekologii Kostelec nesouhlasí, nicméně jeho členové jsou ochotni udělat jistý ústupek. „V krajním případě bychom přistoupili na to, aby přes nás přivaděč vedl, ale pouze tehdy, pokud by kraj pro daný úsek schválil jeho zatunelování do země,“ řekl člen sdružení Ivo Kovář. Podotkl, že k jejich návrhu se však zatím nikdo nevyjádřil a tato možnost zůstává otevřená.

Středečního jednání se zúčastnili představitelé zlínské radnice, zástupci místní správy Ředitelství silnic a dálnic i členové několika občanských sdružení a také vedoucí příslušných odborů a oddělení krajského úřadu.

„Vyjasnili jsme si vzájemně svá stanoviska a pokusíme se zkoordinovat společný postup při technickém řešení dálničního přivaděče,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu.

„Dohodli jsme se že přivaděč začneme budovat společně s obchvatem Zálešné a druhou částí rychlostní komunikace R49,“ poznamenal Drozd.

Doplnil, že v současné době se dokončuje projektová dokumentace a čeká se na výsledky ekologického posudku EIA. Ten by měl ukázat, jaký dopad bude mít stavba na životní prostředí. „Pokud bude EIA schválena, bude pokračovat příprava územního řízení jako vydání stavebního povolení, výkup pozemků a podobně. Zahájení stavby předpokládáme nejdříve v roce 2012,“ informovala za Ředitelství silnic a dálnic Drahomíra Stupárková.

„Podle předběžných odhadů by se měly náklady pohybovat okolo 3,1 miliardy korun,“ doplnila. Podle ní by měl být přivaděč financován částečně ze Státního fondu dopravní infrastruktury, případně z Evropských fondů.

Ačkoliv se začne stavět až za několik let, už v tomto roce nechá Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) odstranit jeden objekt, který stojí na plánované trase. Jedná se o budovu ve Zlíně­Vršavě, známou jako Horákův mlýn.

„Její demolici máme v plánu letos na podzim. Zatím se dokončuje projekt akce. Cena se ještě nedá odhadnout,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Podle náměstka Drozda se všechny strany shodly na založení pracovní skupiny, ve které bude mít každá z nich své zástupce.

„Skupina se bude pravidelně scházet a zaměří se na technické řešení chystané stavby, tak aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí a kvalitu života lidí bydlících v její blízkosti,“ sdělil po jednání statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.