INFOGRAFIKA: Přivaděči prý stačí dva pruhy (Zlínský deník, Hana Minaříková)

07.08.2009 01:04

Zlínsko /INFOGRAFIKA MAPKY/ - Místo čtyř pruhů pouze dva a dořešit vliv hluku z dopravy na okolí. To doporučuje pro stavbu přivaděče rychlostní komunikace R49 z Fryštáku do Zlína odborný posudek.

První část posudku vlivu na životní prostředí EIA je zaměřena na úsek přivaděče od napojení na připravovanou mimoúrovňovou křižovatku ve Fryštáku až po tu u kosteleckého mos­tu.

Dokument zpracoval držitel osvědčení o odborné způsobilosti Tomáš Bajer ze společnosti ECO ENVI CONSUL. „Ke stavbě vydáváme souhlasné stanovisko, investor by však měl splnit doporučení posudku,“ uvedl Bajer.

Současná dokumentace podle něj například nemá dostatečně vyřešený vliv hluku stavby na dané území a také na přírodní složky ekosystémů a na vodní hospodářství. „Navíc doporučujeme, aby místo čtyř pruhů byl přivaděč postaven jako dvouproudá komunikace s možností v budoucnu ji případně rozšířit na čtyři pruhy,“ sdělil Bajer.

Zlínský kraj zatím nezaujal k posudku žádné stanovisko. „Dokument jsme dostali teprve před pár dny. Teď nás čeká jeho důkladné pročítání. Pak se uskuteční veřejné projednávání, na kterém mohou vznést své připomínky i občané. Závěry dokumentace, posudku a připomínek z projednávání pak odešleme na ministerstvo životního prostředí, které nám posléze vydá buď kladné, nebo záporné stanovisko na náš záměr,“ řekl za odbor dopravy a silničního hospodářství Zlínského kraje Pavel Kavan.

Doplnil, že v případě kladného vyjádření začne kraj zpracovávat dokumentaci pro stavební povolení, v níž by měly být detailně zapracovány i doporučení z posudku.

K prostudování expertízy se nyní chystá i Sdružení pro ekologii Kostelec. „Jednou z našich snah bylo, aby byla silnice pouze dvouproudá, což podle mých informací doporučuje i EIA. Určitě se pak zúčastníme veřejného projednávání na kraji,“ poznamenal člen sdružení Milan Julina.

Podle plánů by měl přivaděč vést od křižovatky u pomníku padlých ve Fryštáku mezi dvě části Kostelce a pod hrází přehrady se napojit na stávající komunikaci.

S vedením přes Kostelec sice občanské sdružení nesouhlasilo, nicméně jeho členové byli ochotni udělat jistý ústupek. „V krajním případě bychom přistoupili na to, aby přes nás přivaděč vedl, ale pouze tehdy, pokud by kraj pro daný úsek schválil jeho zatunelování do země,“ řekl před časem člen sdružení Ivo Kovář.