Kostelečtí dodali radnici opravenou petici (Zlínský deník, Anna Novotná)

22.06.2009 01:23

Zlín - Nesrovnalosti, na které upozorňoval zlínský magistrát v petici žádající konání referenda o samostatnosti Zlína-Kostelce, už tamní petiční výbor opravil. V pondělí je dodal zlínskému magistrátu.

„Doložili jsme opravenou podpisovou listinu s novými podpisy občanů, u nichž byly původní údaje nečitelné, nebo odlišné od evidence na matrice,“ poznamenal zmocněnec přípravného výboru Miroslav Novotný.

Nesrovnalosti našli v petici dodané 29. května pracovníci magistrátu u šestnácti osob, kdy se neshodovaly údaje uvedené v arších s údaji v evidenci obyvatel. Chyba byla například v datu narození, křestním jménu či přijímení. Námitky byly i toho typu, že místní část byla označena jako Kostelec u Zlína místo Kostelec nebo že nebyla vypočítaná částka, kolik bude referendum stát.

V pondělním prohlášení petičního výboru Novotný reagoval také na to, že minulé pondělí sto třináct obyvatel Kostelce poslalo na zlínský magistrát žádost, aby v případě konání referenda byly jejich nemovitosti přeřazeny do katastrálního území Zlína.

„Se změnou hranice katastrálního území, o kterou požádali někteří občané v petici vzhledem k podání našeho návrhu na konání referenda o osamostatnění naší místní části Zlín-Kostelec zásadně nesouhlasíme,“ říká Novotný s tím, že jsou připraveni s iniciátory této petice i občany kteří ji podepsali, jejich připomínky a návrhy projednat.

Znovu dodanou petici opět zkoumají pracovníci magistrátu. Pokud na ní neshledají žádné závady, bylo by možné referendum vyhlásit na podzim.