Kostelečtí musejí opravit nedostatky v petici (Zlínský deník, Anna Novotná)

15.06.2009 01:28

Zlín /AKTUALIZOVÁNO/ - Několik formálních i závažných nedostatků obsahoval návrh přípravného výboru na konání referenda o osamostatnění v místní části Zlína Kostelci, který doručili aktivisté na radnici 29. května. Zlínský magistrát proto vyzval zmocněnce k odstranění zjištěných nesprávných nebo neúplných údajů.

„Jedná se o nedostatečné množství podpisů oprávněných osob, dále otázka navržená pro místní referendum vykazuje formální chybu a navíc návrh neobsahuje odhad nákladů spojených s realizací případného místního referenda,“ uvedla mluvčí zlínské radnice Marie Masaříková.

Při zkoumání podpisových archů zjistili zaměstnanci magistrátu, že u šestnácti osob se neshodují údaje uvedené pod peticí s údaji v evidenci obyvatel. Z toho se u pěti osob se lišila adresa trvalého bydliště, u devíti se neshodovalo datum narození a ve dvou případech bylo odlišné jméno nebo příjmení. V dalších dvou případech není uvedeno jméno a u čtyř osob je neúplná adresa bydliště, protože chybí číslo popisné. Chybí také jeden podpis a v jednom případě není ani podpis oprávněné osoby ani její úplná adresa.

„Po odečtení těchto neúplných či nesprávně uvedených osob zůstalo pod peticí 458 podpisů, což není dostatečné množství, které vyžaduje zákon. Minimální počet v případě Kostelce je totiž 467,“ řekla primátorka města Zlína Irena Ondrová.

Podle zákona je pro podání návrhu nutná podpora třiceti procent oprávněných osob. Protože k 1. lednu letošního roku mělo v místní části Kostelec hlášeno trvalé bydliště 1555 voličů, je minimální počet nutných podpisů pro podání návrhu na konání referenda 467.

Mluvčí magistrátu dále uvádí, že otázka navržená pro místní referendum vykazuje formální chybu v označení části obce Kostelec u Zlína. Takto uváděný název je názvem katastrálního území, přičemž správný název místní části statutárního města Zlína je pouze Kostelec.

„Třetím nedodržením podmínek zákona je to, že návrh neobsahuje odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu,“ dodala Ondrová.

Magistrát města Zlína v pátek 12. června písemně vyzval zmocněnce přípravného výboru k odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě do 23. června 2009. „Protože 25. června proběhne řádné zasedání zastupitelstva, mohli bychom materiál projednat ještě před prázdninami,“ míní primátorka.

Zmocněnec přípravného výboru Miroslav Novotný ještě dopis s výčtem pochybení od radnice nedostal. „Máme sedm dní na odstranění nedostatků. Budeme se snažit to udělat,“ ujistil Novotný.

Na magistrát ale v pondělí dorazila ještě další petice, tentokrát lobbující za neodtržení Kostelce. „V případě podání návrhu na konání referenda o osamostatnění Kostelce od Zlína požadují někteří obyvatelé Kostelce změnu hranice katastrálního území tak, aby i nadále zůstali součástí statutárního města Zlína,“ upřesnila mluvčí Masaříková s tím, že arch obsahuje 113 podpisů. Důvodem obyvatel pro přidružení katastru jejich domů ke Zlínu je právě obava, že by se mohl Kostelec odtrhnout. Pod petici požadující změnu katastru Kostelce se podepsal například Karel Kuběna. „Už po žádné změně netoužím,“ říká bývalý oční lékař.

Zaměstnanci magistrátu budou v následujících dnech prověřovat, zda v pondělí dodaná petice splňuje všechny zákonné náležitosti včetně podmínek, za něž je požadavek Kostelanů technicky proveditelný.

Antipetice zmocněnce přípravného výboru Miroslava Novotného příliš nepřekvapila. „Jsou to lidé z nově postaveného satelitu. Říkali, že budou chtít zůstat u Zlína. Nechtěli s námi ani komunikovat,“ dodal Novotný.