Městská doprava má ve Zlíně a Otrokovicích budoucnost - Vojtěch Cekota - Týdeník Zlínska

11.04.2007 17:31

Neodmyslitelnou součástí krajského města Zlína je jeho městská hromadná doprava (MHD). Charakteristický je pro Zlín už více než šedesát let zejména trolejbus. O tom, jaké jsou další plány a perspektivy v rozvoji systému MHD ve Zlíně jsme hovořili s předsedou rady jednatelů Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice (DSZO) a zlínským radním Zdeňkem Blažkem a s výkonným ředitelem DSZO Josefem Kocháněm.

Pánové, jaké změny chystá dopravní společnost při příležitosti nových jízdních řádů, které v DSZO vstupují v platnost vždy na začátku prázdnin?

Blažek: Letos to nebudou jen kosmetické úpravy jízdních řádů, ale po několika letech připravujeme výraznější změny i ve vedení některých linek.

Kocháň: Vycházíme z průzkumů a sčítání, kterými si ověřujeme obsazenost jednotlivých spojů a linek i hlavní přepravní proudy cestujících. Snažíme se vyhovět také připomínkách občanů nebo občanských iniciativ z různých částí města. Naším úkolem je zvětšovat přepravní kapacitu nebo třeba i vytvářet přímá spojení tam, kam směřuje největší množství cestujících, a samozřejmě snížit kapacitu, pokud někde poptávka klesne a vozidla jezdí poloprázdná. V průběhu času dochází k určitým změnám. To by se mělo promítnout i do nových jízdních řádů a úpravám tras některých linek. Ale zatím nebudu konkrétní, jízdní řády v tuto chvíli nejsou definitivně připraveny a čekají nás ještě některá jednání. Cestující se o všech změnách dozví určitě včas, s dostatečným předstihem. Připravíme na toto téma ucelenou tiskovou informaci.

To je nejbližší budoucnost. A jaké jsou další plány a výhledy?

Blažek: Těch je víc. Pokud bude postavena silnice mezi průmyslovou zónou a Lužkovicemi, uvažujeme o zavedení MHD do Lužkovic a také do Želechovic. Dopravní obsluhu nemají také staré Příluky. Ukazuje se, že bude potřebné zavést nějaké spojení i do této části Zlína. Autobusy by se tam mohly otáčet někde v polovině kopce u tamější kaple. Trolejbusy by měly v budoucnu jezdit po Březnické ulici až těsně ke sportovní hale. Existuje také návrh nového obratiště vozidel MHD v Antonínově ulici v souvislosti s plánovanou výstavbou křižovatky u 51. budovy továrního areálu.

Kocháň: Měli bychom reagovat také na rostoucí nové satelitní sídelní celky ve Zlíně-Kostelci a Štípě i na Kudlově. Současná přepravní kapacita do těchto míst by se měla o něco zvětšit.