Stavíte nás před hotovou věc, vyčítali občané úředníkům - Vojtěch Cekota - Týdeník Zlínska

23.08.2007 17:18

V místnosti klubu důchodců ve Zlíně-Kostelci bylo minulý čtvrtek po 17. hodině nedýchatelno. Venku teplota přes třicet stupňů, uvnitř hodně přes stovku lidí. Na mnohé už nezbyly ani volné židle. "Tolik lidí jsem tu naposledy viděla, když se promítal Vinnetou," poznamenala výstižně jedna z příchozích.

ZLÍN - Obyvatelé Kostelce, ale také lidé z Vršavy nebo ze čtvrtí Zálešná a Nivy se přišli seznámit s podrobnostmi záměru na výstavbu dálničního přivaděče od Fryštáku ke Zlínu. Schůzku svolalo Sdružení pro ekologii Kostelec.

V čem je podstata sporu

V souvislosti s připravovanou výstavbou rychlostní komunikace R49 od Hulína do Fryštáku se chystá také takzvaná přeložka silnice I/490 od Fryštáku ke Zlínu. Projektanti zde nakreslili také luxusní čtyřpruhovou silnici o celkové šířce 24,5 metru. Lidé z Kostelce, Vršavy, Niv a Zálešné mají obavy, že tato široká komunikace přitáhne intenzivní tranzitní dopravu, která zde zatím neexistuje, a zamoří okolí do vzdálenosti několika set metrů zvýšenými exhalacemi a hlukem. Jako v jiných částech republiky nebo i v jiných úsecích diskutované rychlostní komunikace R49 se lidé, kterých se to osobně dotýká, snaží protestovat. Bohužel se ukazuje, že klíčová rozhodnutí už se udělala a zakotvila do územních plánů víceméně bez povšimnutí veřejnosti o několik roků dříve. A dnes už je na podstatné změny v projektech pět minut po dvanácté.

Co říkali občané

Lidem v okolí trasy Fryšták - Zlín vadí, že tento dálniční přivaděč ke krajskému městu má být otevřen minimálně o pět let dříve, než bude vybudována další část rychlostní komunikace alespoň po Zádveřice či Lípu. Důsledkem toho podle nich bude, že okrajem Kostelce a přes Zálešnou a Podvesnou budou jezdit kamiony a ostatní tranzitující vozidla směřující na Slovensko. "Je nezbytné, aby úsek Fryšták - Lípa byl otevřen souběžně nebo ještě dříve než přivaděč ke Zlínu," zaznělo v diskusi. Sdružení pro ekologii Kostelec také považuje za rozumnější vybudovat od Fryštáku ke Zlínu pouze levnější dvoupruhovou silnici, která by neměla takovou kapacitu a která by tranzitní dopravu tolik "nenasávala".

"Budeme trvat na nezávislém posouzení a alternativních řešeních, která by zde neumožňovala tranzitní dopravu," zaznělo na schůzi. "Proč se neuvažuje o severních obchvatu Zlína přes les mimo Zálešnou a Podvesnou až do Příluků?" chtěl vysvětlit někdo další. "Problémy nikdo neřeší. Občané se postaví před hotovou věc, a teď se s tím nějak vyrovnejte," zaznělo z dalších úst. "Kdybyste uvažovali selským rozumem, jen byste rozšířili stávající silnici, a nestavěli byste monstra a nerozdělovali obec," připojil se jiný z diskutérů. "Měli bychom být samostatná obec a mít vlastního starostu, který by se o nás staral," postěžoval si někdo svému sousedovi v zadní řadě sálu.

Odborníkům se nechce ustupovat

Přítomným zástupcům města, kraje, investora a projektanta se při- rozeně nechtělo ustupovat z již schválených tras a parametrů chystané cesty. Vyčítali občanům, že měli své námitky uplatňovat, když se projednával příslušný územní plán. Možnost připomínkování prý tehdy byla řádně zveřejněna na úřední desce.

Poměrně pružný a k lidem vstřícný postoj zaujal náměstek primá- torky Miroslav Šenkýř. "Není nereálné, že by byl provoz na obchvatu přes Zálešnou omezen jen pro vozidla do tři a půl tuny," reagoval na jeden z návrhů z pléna.

Spíše na stranu protestujících se přikláněla i přítomná senátorka Alena Gajdůšková, i když se předem ohradila proti tomu, že chce dávat lidem nějaké falešné naděje. Kritizovala mimo jiné i metodu koeficientů, kterými projektanti při výhledu do budoucna jen stále násobí současné zatížení silnic a neberou v potaz, že za třicet let dojde ropa, že se do využívání silnic promítnou ekologické daně, že nárůst dopravy už nemusí být tak značný.