Sokol Kostelec ČOS

TJ Sokol Kostelec ČOS působí od svého znovuobnovení v roce 1992. Jednou z pravidelných aktivit je cvičení žen, které se koná každé pondělí od 18:45 v Klubu důchodců v Kostelci pod vedením cvičitelky Hanky Chmelařové.

Aktuality

V budově bývalé „hasičské zbrojnice" naproti úřadovny Magistrátu města Zlína (zubař, klub důchodců) začal provoz miniposilovny. Posilovnu mohou využívat všichni členové Sokola a domluvě i ostatní veřejnost. Informace podá Radek Novotný ml., mobil 728 365 751.

Informace pro všechny občany, kteří se zajímají o získání pozemku 223/3, mezi lidmi zvaného „Břízky" (poblíž lázní), a kteří naši snahu získat tento pozemek podpořili v petici občanů na primátora města Zlín:

Zastupitelstvo města Zlína rozhodlo zúčastnit se výběrového řízení, vyhlášeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM), na odkoupení jmenovaného pozemku do výše 1 000 000.- Kč.

UZSVM stanovil cenu společně za dva pozemky („Břízky" a „Taneční kolo") na 2 500 000.- Kč a podmínku odprodeje obou pozemků současně. Podotýkáme, že oba pozemky jsou v povodňovém pásmu a cena obvyklá v těchto případech je maximálně 350-500./m2. Výměra obou pozemků (223/3 a 167/3) společně je cca 2 500 m2 (tedy celkem max. 1 250 000 Kč).

V úterý 6.11.2007 proběhlo výběrové řízení , jehož se jako zástupce města zúčastnil p. Doležel (náš člen a jeden ze zvolených zastupitelů města Zlína). Jelikož město bylo jediným přihlášeným a nabídlo „pouze" 1 mil. Kč, nebyl pozemek prodán a bude vyhlášeno další výběrové řízení.

Doufáme, že UZSVM zastoupený JUDr. Třískou dostane rozum a stanoví cenu odpovídající danému charakteru lokality a město Zlín bude moct uplatnit cenu odsouhlasenou zastupitelstvem, která je dle názoru odborníků víc než slušná.

Budeme s nadějí čekat na vyhlášení dalšího výběrového řízení. Pokud by někdo z občanů zjistil nějakou novou skutečnost ohledně daného pozemku směrem k UZSVM a chtěl by pomoct, ať nás, prosím, kontaktuje.

Radomír Novotný, starosta Sokol Kostelec ČOS, mobil: 602 781 776, e-mail